<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.wicher0293.republika.pl/index.html">http://www.wicher0293.republika.pl/index.html</a> </center>